Ribes uva-crispa (Stikkelsbær)

Ribes uva-crispa (Stikkelsbær)

Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Ripsfamilien (Grossulariaceae)
Slekt: Ripsslekta (Ribes)
Art: Stikkelsbær (Ribes uva-crispa)

Engelsk navn: Gooseberry

Svartelistestatus: Lav risiko