Omalotheca (Gråurtslekta)

Omalotheca (Gråurtslekta)

Gråurtslekta (Omalotheca)
Opphavsrett: Olaug Vetti Kvam

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Kurvplantefamilien (Asteraceae)
Slekt: Gråurtslekta (Omalotheca)

Små blomster samlet i kurver. Kurvene er samlet i aks. Plantene er dekket av ullhår, og det er lett å forstå at den har fått navnet gråurt.

Tre arter i Norge: Setergråurt, dverggråurt og skoggråurt.