Iris pseudacorus (Sverdlilje)

Iris pseudacorus (Sverdlilje)

Sverdlilje (Iris pseudacorus)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse: Enfrøblader (Liliopsida)
Familie: Sverdliljefamilien (Iridaceae)
Slekt: Sverdliljeslekta (Iris)
Art: Sverdlilje (Iris pseudacorus)

Sverdlilja er i blomstrende tilstand lett kjennelig på de store gule blomstene som sitter enkeltvis eller i kvast. Bladene er sverdformet, 0.5-1m lange og 20-30mm brede, grågrønne med typelig V-form ved basis. Går ut til ca. 0.3m dyp. Planten finnes ved næringsrikt vann nord til Nordland