Populus alba (Sølvpoppel)

Populus alba (Sølvpoppel)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Vierfamilien (Salicaceae)
Slekt: Poppelslekta (Populus)
Art: Sølvpoppel (Populus alba)

Engelsk navn: White Poplar

Svartelistestatus: Lav risiko