Populus nigra (Svartpoppel)

Populus nigra (Svartpoppel)

Systematikk:

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Vierfamilien (Salicaceae)
Slekt: Poppelslekta (Populus)
Art: Svartpoppel (Populus nigra)

Engelsk navn: Black Poplar

Svartelistestatus: Ingen kjent risiko