Sommerfugler i Norge
30.05.2015
Frode Falkenberg
Sørborg (Bergen, Hordaland)
Colocasia coryli (Hasselmunkefly)
Pterostoma palpina (Nebbspinner)