Sommerfugler i Norge
25.06.2009
Pål Biseth
Mundheim (Kvam, Hordaland)
Hemaris tityus (Smalkantet humlesvermer)