Sommerfugler i Norge
24.08.2015
Ola Moen
Dalen, Litleskare (Alver, Vestland)
Acleris effractana/emargana (Grå-/konkavflatvikler)
Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer)
Dendrolimus pini (Furuspinner)
Eilema complana (Sølvgrå lavspinner)
Plusia festucae (Langstreket metallfly)
Teleiopsis diffinis