Sommerfugler i Norge
21.07.2014
Trond Einar Brobakk
Lade alle´72c (Trondheim, Trøndelag)
Cerura vinula (Stor gaffelstjert)