Planteregistreringer
04.05.2017
Greåker videregående skole
Lomtjern (Halden, Viken)
Bleikstarr (Carex pallescens)
Rhopobota myrtillana (Blåbærhakevikler)
Rusttorvmose (Sphagnum fuscum)
Kjøtt-torvmose (Sphagnum magellanicum)
Rødtorvmose (Sphagnum rubellum)