Sommerfugler i Norge
08.04.2018
Ivar Stormo
Otteid (Storedal) (Marker, √ėstfold)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Acleris lipsiana (Punktflatvikler)
Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Semioscopis avellanella
Semioscopis oculella