Sommerfugler i Norge
07.04.2018
Christer Kamsvåg
Jøriveien 19 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)