Sommerfugler i Norge
11.04.2018
Christer Kamsvåg
Jøriveien 19 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)