Sommerfugler i Norge
11.04.2018
Ivar Stormo
Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Brachionycha nubeculosa (Lurvefly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Phigalia pilosaria (Marsmåler)
Semioscopis avellanella