Sommerfugler i Norge
12.04.2018
Christer Kamsvåg
Jøriveien 19 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Panolis flammea (Furufly)