Sommerfugler i Norge
15.04.2018
Christer Kamsvåg
Jøriveien 19 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Semioscopis avellanella