Sommerfugler i Norge
16.04.2018
Christer Kamsvåg
Jøriveien 19 (Kristiansund, Møre og Romsdal)
Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Semioscopis avellanella