Sommerfugler i Norge
30.06.2018
Nils Rogn
Storehøvda (Vang, Oppland)
Apotomis sauciana (Mørk løvvikler)
Cochylis dubitana (Svevepraktvikler)
Sympistis heliophila (Gnistdagfly)
Udea inquinatalis (Brun engmott)
Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)