Sommerfugler i Norge
21.07.2018
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)