Sommerfugler i Norge
24.08.2018
Nils Rogn
Rogn camping (Vang, Oppland)
Catocala fraxini (Blått ordensbånd)