Sommerfugler i Norge
27.08.2018
Nils Rogn
Rogn (Vang, Oppland)
Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)