Sommerfugler i Norge
04.04.2019
Frode Falkenberg
Sørborg (Bergen, Hordaland)
Acleris notana (Bjørkeflatvikler)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Semioscopis avellanella