Sommerfugler i Norge
31.03.2019
Ivar Stormo
Otteid (Storedal) (Marker, Østfold)
Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Acleris lipsiana (Punktflatvikler)
Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Lithophane furcifera (Gaffelkappefly)
Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Orthosia populeti (Plettseljefly)
Phigalia pilosaria (Marsmåler)