Sommerfugler i Norge
27.06.2018
Lucy Birgitte Liahjell
Losby (Lørenskog, Viken)
Cyaniris semiargus (Engblåvinge)