Sommerfugler i Norge
18.04.2019
Leiv Tommas Haugen
Presthammer (Karm√ły, Rogaland)
Pieris napi (Rapssommerfugl)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)