Sommerfugler i Norge
22.04.2019
Leiv Tommas Haugen
Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Acleris hastiana (Seljeflatvikler)
Agonopterix heracliana
Agonopterix ocellana
Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Cleora cinctaria (Båndbarkmåler)
Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)