Når kommer våren?
24.04.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
24.04.2019 Bladsprett (musøre) syrin
24.04.2019 Blomstring spisslønn
24.04.2019 Bladsprett (musøre) spisslønn
24.04.2019 Voksenstadiet nattpåfugløye
24.04.2019 Blomstring hårfrytle
24.04.2019 Blomstring bjørk
24.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk