Sommerfugler i Norge
05.04.2019
Jan-Erik Olsen
Ødegårdskilen 1684 Vesterøy (Hvaler, Viken)
Semioscopis strigulana