Sommerfugler i Norge
15.08.2019
Øyvind Stickler
Bøleveien 18 (Sandefjord, Vestfold)
Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Issoria lathonia (Sølvkåpe)
Lycaena phlaeas (Ildgullvinge)
Pieris rapae (Liten kålsommerfugl)
Vanessa atalanta (Admiral)
Vanessa cardui (Tistelsommerfugl)