Sommerfugler i Norge
21.08.2019
Stein Rui
Solbergvann (Lardal, Vestfold)
Nymphalis antiopa (Sørgekåpe)