Sommerfugler i Norge
11.07.2019
Anders Lundberg
Nystøga hyttegrend, Filefjell (Vang, Innlandet)
Diarsia mendica (Skogteglfly)
Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)