Når kommer våren?
06.06.2005
Unni R. Bjerke Gamst
Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)
17.05.2001 Voksenstadiet neslesommerfugl
02.06.2001 Voksenstadiet Ochlerotatus sticticus
02.06.2001 Blomstring rødsildre
03.06.2001 Blomstring fjellfiol
16.05.2002 Bladsprett (musøre) bjørk
11.05.2002 Ankomst linerle
02.06.2002 Blomstring hegg
11.05.2002 Blomstring hvitveis
27.04.2002 Blomstring blåveis
11.05.2002 Blomstring bekkeblom
23.06.2002 Blomstring liljekonvall
25.05.2002 Ankomst gjøk
07.04.2002 Ankomst sanglerke
27.04.2002 Ankomst gråtrost
12.05.2002 Ankomst svarthvit fluesnapper
26.05.2001 Bladsprett (musøre) bjørk
05.05.2001 Ankomst linerle
20.06.2001 Blomstring hegg
20.05.2001 Blomstring hvitveis
16.05.2001 Blomstring blåveis
22.06.2001 Blomstring liljekonvall
28.04.2001 Blomstring løvetannslekta
16.04.2001 Ankomst tjeld
02.06.2001 Ankomst gjøk
05.05.2001 Ankomst sanglerke
20.04.2001 Ankomst svarttrost
05.05.2001 Ankomst gråtrost
17.05.2001 Ankomst svarthvit fluesnapper
21.01.2001 Ankomst snøspurv
16.05.2001 Voksenstadiet humler