Sommerfugler i Norge
15.03.2011
Dag L. Fjeldstad
Frakkagjerd (Tysvær, Rogaland)
Cossus cossus (Løvtredreper)