Sommerfugler i Norge
29.07.2011
Svein Bekkum
Bekkum, Kvikneskogen (Nord-Fron, Oppland)
Bryotropha terrella
Depressaria pulcherrimella
Epinotia brunnichana (Grå kveldvikler)
Mythimna ferrago (Teglrødt gressfly)
Mythimna impura (Brungult gressfly)
Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Zeiraphera ratzeburgiana (Rustkveldvikler)