Sommerfugler i Norge
23.04.2008
Uregistrert sommerfuglrapportør
Åmodtdammen (Rælingen, Viken)
Nymphalis antiopa (Sørgekåpe)