Sommerfugler i Norge
09.10.2009
Nils Rogn
Stølsvegen (Vang, Innlandet)
Erannis defoliaria (Stor frostmåler)