Sommerfugler i Norge
07.08.2009
Pål Mølnvik
Gran (Snåsa, Nord-Trøndelag)
Mesotype parallelolineata (Linjelundmåler)