Sommerfugler i Norge
07.07.2013
Svein Bekkum
Tunebuhaugen, Kvikne bakside (Nord-Fron, Innlandet)
Phiaris bipunctana (Båndprydvikler)
Phiaris palustrana (Skogprydvikler)
Phiaris schulziana (Lyngprydvikler)
Plebejus optilete (Myrblåvinge)
Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Scopula ternata (Blåbærurtemåler)
Sparganothis rubicundana (Fjellnebbvikler)