Relativt sjelden art med flekkvis utbredelse i Europa. Larvene lever i små, temporære dammer. Hunnen suger blod av mennesker og andre pattedyr, og er beskrevet som en aggressiv stikker. Er kjent...

Klasse: Insecta (Insekter)
Orden: Diptera (Tovinger)
Underorden: Nematocera (Mygg)
Slekt: Aedes
Underslekt: Ochlerotatus