Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Maskeblomstfamilien (Plantaginaceae)
Slekt: Murtorskemunnslekta (Cymbalaria)

Svartelistestatus: Potensielt høy risiko