Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Kardeborrefamilien (Dipsacaceae)
Slekt: Bakkeknappslekta (Scabiosa)

Rødlistestatus: Sterk truet