Spisslønn (Acer platanoides)

Kjennetegn: Femdelt blad med noen få, spisse tenner. Bladene blir ofte røde om høsten. Spisslønn blomstrer på bar kvist og blomsterkvastene står rett opp. Fruktene (“nesene&...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lønnefamilien (Sapindaceae)
Slekt: Lønneslekta (Acer)