Oretrærne har grå eller svartgrå, jamn bark og kvister som lett brekker. Både han- og hunnraklene dannes om høsten. Blomstringen skjer i god tid før løvspretten. Raklene blir kuleforma og treharde...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)