Polygonum-slekten inneholder 5 slireknearter. De er alle ettårige urter der stengelen ofte er rikt forgreinet uten tydelig hovedskudd. Både blad og blomster er små. Tungras og tomtegras er vanlige...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Slireknefamilien (Polygonaceae)