I Norge har vi to arter: Klokkelyng, poselyng (E. tetrálix) og purpurlyng (E. cinérea). De to Erica-artene har begge dunhårete kvister med kransstilte og nålformete blad. Blomstene er forma som...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)