Det finnes bare en viltvoksende art i Norge (einer), de andre artene blir dyrket i hager. Bladene er nål- eller skjellformet og kransstilte. Hunnkonglen er ei saftig bærkongle.

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Nakenfrøete blomsterplanter (Pinophyta)
Klasse: Bartrær (Pinopsida)
Familie: Sypressfamilien (Cupressaceae)