Lønneslekta (Acer)

Spisslønn er vårt eneste viltvoksende tre i lønneslekten. Platanlønn som er plantet og er i sterk spredning, likner ganske mye. Du kan skille dem ved å se på både blader, blomster og frukt. Om...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lønnefamilien (Sapindaceae)