Vi har 10 arter i denne slekten i vår flora. Noen av artene kan danne ulike hybrider og artene kan være vanskelig å skille fra hverandre hvis ikke du har godt utviklet frukt med forblad. Bladene...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Amarantfamilien (Amaranthaceae)