Stjerneblom-slekten har omkring 120 arter som er utbredt over nesten hele verden. I Norge har vi 13 arter. De vanligste er grasstjerneblom og vassarve. Plantene i denne slekten er ett- eller...

Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Nellikfamilien (Caryophyllaceae)