Ask (Fraxinus excelsior)

Kjennetegn: Ask er et stor tre som kan bli 15-20 m høyt. Bladene er ulikefinnet med 3-6 par finner. Stammen er rett og barken grågrønn. Vinterknoppene er svarte og hårete....

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Oliventrefamilien (Oleaceae)
Slekt: Askeslekta (Fraxinus)

Forvekslingsarter: Ingen (vanskelig å forveksle)

Rødlistestatus: Sårbar